Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

      Co to jest?
Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry i ewidencje w Bibliotece Publicznej Gminy Nielisz

Prowadzone rejestry i ewidencje w Bibliotece Publicznej Gminy Nielisz

Lp.

Osoba prowadząca           

Nazwa rejestru publicznego

Sposób prowadzenie

Udostępnianie

Dane, które podlegają ochronie

1.

Krzysztof Szykuła

 

Katalog biblioteczny

w systemie teleinformatycznym

katalog online

jawny

2.

Anna Złomaniec

 

Kartoteka czytelnika

w sposób tradycyjny
i w systemie teleinformatycznym

Rejestr jest nie jawny

 

 

Cały zakres danych zawartych w ewidencji podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych, dane nie podlegają udostępnieniu.

3.

Krzysztof Szykuła

 

Księga inwentarzowa księgozbioru

w sposób tradycyjny
i w systemie teleinformatycznym

Rejestr może być udostępniony w godzinach pracy Biblioteki

jawny

4.

Krzysztof Szykuła

Rejestr ubytków księgozbioru.

w sposób tradycyjny
i w systemie teleinformatycznym 

Rejestr może być udostępniony w godzinach pracy Biblioteki

 

5.

Krzysztof Szykuła

Rejestr przybytków

W systemie teleinformatycznym

Rejestr może być udostępniony w godzinach pracy Biblioteki

jawny

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 315
Wprowadzony przez: Krzysztof Szykuła
Data opublikowania: 2014-05-30 11:07:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-15 09:02:09 Krzysztof Szykuła
2016-12-27 12:52:22 Krzysztof Szykuła
2016-12-27 12:43:42 Krzysztof Szykuła
2016-12-27 12:43:29 Krzysztof Szykuła
2014-05-30 11:11:21 Krzysztof Szykuła Publikacja artykułu